Prowadzenie ksiąg handlowych

Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg handlowych. Ustawa o rachunkowości obliguje do ich prowadzenia w pierwszej kolejności spółki handlowe (osobowe, kapitałowe, organizacji), spółki cywilne i osoby prawne (z wyłączeniem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego). Jednak jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy osiągnęły minimum równowartość 2 mln euro w walucie polskiej – obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych obejmuje także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółek partnerskich.

W jaki sposób prowadzimy księgi handlowe?

Prowadzenie ksiąg handlowych, czyli ksiąg rachunkowych albo też pełnej księgowości –podlega ścisłym wytycznym, zawartym w Ustawie o rachunkowości. Nasi Klienci wiedzą, że mogą czuć się spokojni o ich przestrzeganie przez nasze biuro. Ustawodawca wymaga, aby księgi rachunkowe były prowadzone w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco. Oznacza to, że wszelkie zapisy w księgach muszą odzwierciedlać stan zgodny z prawdą, cechować się poprawnością (być wolne od błędów), umożliwiać stwierdzenie poprawności na każdym etapie przetwarzania danych, a także pojawiać się księgach w dniach dokonywania operacji gotówkowych, czekowych i wekslowych.

Co zyskują Klienci, zlecając nam prowadzenie pełnej księgowości?

Pełna księgowość, w przeciwieństwie do księgowości uproszczonej, wymaga usług specjalisty. To samo dotyczy obsługi kadrowo-płacowej. Księgi rachunkowe dzielą się na 5 części, a każda z nich zawiera opisy operacji i zdarzeń gospodarczych określonego typu. Klienci decydują się najczęściej na outsourcing pełnej księgowości, gdy nie chcą albo nie mogą zatrudnić u siebie fachowca z tej dziedziny. Współpraca z DigiStream uwalnia ich od zmartwień związanych z prowadzeniem dokumentacji, śledzeniem zmian w przepisach, zakupem specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia księgowości. Czują się spokojni podczas kontroli organów zewnętrznych. Zapraszamy do kontaktu i współpracy z naszą firmą.