DigiStream - biuro rachunkowe

Razem w przyszłość
Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję
DigiSteam

O nas

Prowadzona przez nas działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji dla celów podatkowych ma nie tylko zasięg lokalny , ale również regionalny i ogólnopolski.

Świadczymy usługi rachunkowe dla wielu podmiotów gospodarczych kładąc nacisk na wykorzystanie zdobytego przez nas doświadczenia.

AdobeStock_296082962
Masz pytania ?
Zapraszamy do kontaktu!

Oferta

Biuro świadczy usługi między innymi w zakresie:

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych prowadzenie ewidencji VAT
 •  prowadzenie rozrachunków z budżetem i kontrahentami
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów
 •  obsługa księgowa transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych ( eksport, import)
 • sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg oraz rejestrów zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości
 • wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT)
 •  sporządzanie i przekazywanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT, VAT-UE)
 •  sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (w tym: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale)
 •  sporządzanie deklaracji rocznych firmy, właścicieli
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych na życzenie klienta
 •  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 •  sprawowanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dostarczanych przez Klientów
 •  przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego:

 •  ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 •  prowadzenie ewidencji VAT
 •  obsługa księgowa transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych ( eksport, import)
 •  sporządzanie niezbędnych wydruków księgi oraz rejestrów
 •  wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT)
 •  sporządzanie i przekazywanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych (PIT, VAT, VAT-UE)
 •  sporządzanie deklaracji rocznych firmy, właścicieli
 •  sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych na życzenie klienta
 •  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 •  sprawowanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dostarczanych przez klientów
 •  przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego

Obsługa kadrowo – płacowa pracowników oraz zleceniobiorców, czyli:

 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
 •  rozliczeń z ZUS
 •  sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło
 •  obsługa rozliczeń z ZUS
 •  prowadzenie kartotek pracowników
 •  rozliczenia roczne pracowników
 •  sporządzanie obsługa deklaracji PIT-4

Inne usługi:

 •  reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa
 •  pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z założeniem firmy
 •  doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności
 •  na życzenie klienta odbieranie dokumentów z siedziby firmy

Cennik

Nasze biuro nie posiada sztywnego cennika świadczonych usług. Wielkość opłat za nasze usługi jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem, tak, by była ona wypadkową ilości pracy, jaką biuro wkłada w obsługę księgową Państwa firmy.

 • rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej,
 • liczby dokumentów,
  rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • formy prawnej przedsiębiorstwa.
 • księgi handlowe od 500 zł netto/m-c,
 • książka przychodów i rozchodów od 200 zł netto/m-c,
 • ryczałt ewidencjonowany od 150 zł netto/m-c,
 • obsługa kadrowo-płacowa od 30 zł netto/osoba,
 • umowy cywilnoprawne od 30 zł netto/osoba

Zawsze staramy się dopasować naszą ofertę do potrzeb Klienta i jesteśmy otwarci na negocjacje!
W celu uzyskania indywidualnej wyceny obsługi księgowej Państwa firmy, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego bądą wypełnienia formularza kontaktowego.

Referencje

Kontakt

digistream logo

Adres

ul. Wiejska 22
96-300 Żyrardów

Telefon

+48 504 121 844

E-mail

monika.majewska@digistream.pl

Zapraszamy do kontaktu