Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) decydują się zwykle właściciele jednosobowych lub małych firm, ponadto rozliczający podatek na zasadach ogólnych, liniowo albo wg skali podatkowej. Uproszczoną księgowość mogą także prowadzić właściciele spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek partnerskich, a także przedsiębiorstw w spadku. W tych sytuacjach obowiązuje jednak kryterium przychodów ze spółek lub przychodów netto bez VAT z działalności gospodarczej. Przychód za poprzedni rok obrotowy nie może przekraczać 2 mln euro w walucie polskiej. Ponadto tacy przedsiębiorcy muszą dokonywać rozliczeń podatkowych na zasadach ogólnych bądź liniowo.

Gdzie znajdują się zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Celem prowadzenia księgowości uproszczonej jest ewidencjonowanie operacji gospodarczych, czyli przychodów i wydatków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. KPiR służy zarówno do rozliczania dochodu, podstawy opodatkowania, wysokości podatku za dany rok, jak i obliczania ulg, a także zwolnień podatkowych. Tak jak w przypadku prowadzenia ksiąg handlowych – prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów podlega regulacjom prawnym. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawiera dotyczące ich zasady. Jedna z nich mówi o obowiązku prowadzenia tych ksiąg w sposób rzetelny i niewadliwy. Ewidencja nierzetelna jest przestępstwem skarbowym, natomiast wadliwa stanowi wykroczenie skarbowe.

Księgowość uproszczona z DigiStream to spokój, wygoda i czas na inne zadania

Warto pamiętać, że podstawowym kosztem decyzji o samodzielnym prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów będzie czas. Będą go Państwo potrzebować m.in. na ewidencjonowanie przychodów i sum przychodów, zakupu materiałów lub towarów handlowych, ewentualnie wynagrodzenia brutto dla pracowników. KPiR zawiera 17 kolumn. Obejmują one m.in. dane na temat dat zawarcia transakcji, numerów dowodów księgowych, opisy transakcji lub zdarzeń gospodarczych. Zgodnie ze wspomnianym Rozporządzeniem przedsiębiorca musi zakładać nową KPiR każdego roku podatkowego oraz archiwizować księgę za rok poprzedni. Outsourcing księgowości uproszczonej pozwoli Państwu zaoszczędzić czas oraz przeznaczyć go na inne zadania, a także uwolni od konieczności zapoznawania się z aktualizacjami przepisów. Zachęcamy do współpracy z naszym biurem.