Usługi oferta

Na kompleksową opiekę informatyczną składają się następujące usługi:

1. Administracja stacji roboczych i serwerów: Ms Windows, Mac Os, Linux.

2. Pomoc zdalna i bezpośrednia dla pracowników.

3. Zarządzanie siecią LAN.

4. Zarządzanie siecią WAN.

5. VPN dla pracowników oraz pomiędzy lokalizacjami.

6. Zarządzanie siecią bezprzewodową: Wi-Fi dla gości (hasła jednorazowe).

7. Tworzenie i utrzymywanie procedury i dokumentacji systemów informatycznych.

8. Wdrażanie polityk ochrony i bezpieczeństwa danych.

9. Opiniowanie merytoryczne, wycena, budżety.

10. Kontakt z dostawcami sprzętu i usług: zamawianie, wyjaśnianie, zgłaszanie awarii.

11.Całodobowy monitoring sieci i urządzeń

12. Szkolenia dla pracowników min.: z zakresu bezpieczeństwa i zwiększania wydajności pracy.

13. Niestandardowe godziny pracy.

14. Audyty.

15. Upraszczanie infrastruktury lokalnej i obniżanie kosztów TCO poprzez zastosowanie wirtualizacji i usług w chmurach.